ОТК

След изработка, дрехите се почистват от всички стърчащи конци, сортират се и минават през специално обучен екип с богат стаж и опит за качествен контрол. Те прецизно минават през всеки сантиметър от дрехата, като следят за правилното изпълнение на шевовете по всички елементи на дрехата както и за качеството на самият плат, ластици и други материали. При всяко отклонение от нормата дрехата бива отделена за поправка, ако е възможна без да се влоши качеството, или второ качество. Благодарение на тази прецизност фирмата ни съумява да отговаря на високите си стандарти, изискванията на клиентите както и на цената отговаряща на конфекция с високо качество и стил.