Пакетаж

След успешно преминаване през ОТК дрехите отиват при пакетажния екип, който ги привежда в пазарен вид. Първо се изглаждат дрехите с професионални машини. С това се оформя крайният вид на дрехата. След това старателно се опакова всяка бройка, като отново се преглеждат внимателно както размерът и качеството на дрехата, така и прилежния й вид.